wrapper

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1/2560

แผนปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
 วัน เดือน ปี  งานปฏิบัติ
26 พ.ค. 60 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ G.1-G.5/ป.1-ป.5 
10,17 มิ.ย. 60 - ติว O-NET ป.6/G.6,ม.3/G.9 เวลา 08.30-12.00 น.
12 – 16 มิ.ย. 60 - สอบ Q.C. ครั้งที่ 1
15 มิ.ย. 60 - วันไหว้ครู
19 – 23 มิ.ย. 60   - สัปดาห์ภาษาไทย / Language Week
27 – 30 มิ.ย. 60 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน G.1 ทุกห้องเรียน 
30 มิ.ย. 60 นักเรียน ม.5 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
15,22 ก.ค. 60 - ติว O-NET ป.6/G.6,ม.3/G.9 เวลา 08.30-12.00 น.
31 ม.ค. 60 - ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียน 2/2559
11 – 14 ก.ค. 60 - สอบ Q.C. ครั้งที่ 2 , สัปดาห์คณิตศาสตร์ / Math Week
10 – 11 ก.ค. 60 - หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
24 – 27 ก.ค. 60 - สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น
27 ก.ค. 60 - นักเรียน ม.5 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
28 ก.ค. 60 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
9 ส.ค. 60 - นักเรียน ม.5 ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 ส.ค. 60 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
14 ส.ค. 60 - หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
19,26 ส.ค. 60 - ติว O-NET ป.6/G.6,ม.3/G.9 เวลา 08.30-12.00 น.
15 – 18 ส.ค. 60 - สอบ Q.C. ครั้งที่ 3 , สัปดาห์วิทยาศาสตร์ / Science Week
24 ส.ค. 60 นักเรียน ม.5 ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 ส.ค. 60 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
5 ก.ย. 60 นักเรียน ม.5 ศึกษาดูงานคณะเทคนิคการแพทย์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 – 15 ก.ย. 60 - สอบ Q.C. ครั้งที่ 4
18 – 22 ก.ย. 60 - สัปดาห์สังคม / Social Week
19 – 23 ก.ย. 60 - ติวเตรียมความพร้อมโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (G.12/ม.6) ครั้งที่ 1
22 ก.ย. 60 - นักเรียน ม.5 ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 ก.ย. 60 - กิจกรรมวันสันติภาพสากล (International Day of Peace)
25 ก.ย. 60 - ทดสอบ Pre O-NET ป.6/G.6,ม.3/G.9 ครั้งที่ 1 เวลา 08.30-12.00 น.
28 ก.ย. – 3 ต.ค. 60 - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น
4 – 27 ต.ค. 60 - ปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้น G.1-G.11 / ป.1-ม.6 / IEP Y.1-6
4 – 7  ต.ค. 60 - ค่ายจิตอาสา ม.4-6
30 ต.ค. 60 - เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ทุกระดับชั้น
Read more

แชร์เทคนิคป้องกันเด็กโดนลักพาตัว

ที่อเมริกา..คนแปลกหน้าเข้ามาหาเด็กชายวัย 8 ขวบ ...และชักชวนให้ไปด้วยกัน บอกว่าแม่มีธุระ..แม่ให้มารับ.. เด็กน้อยถามว่า.."password อะไร" ..และระหว่างที่คนนั้นกำลังงง..เด็กน้อยก็ถือโอกาสนั้นวิ่งหนีไป.. เด็กกับแม่ได้ตกลงมี password ที่ต้องใช้ในกรณีที่จะส่งใครมารับเด็ก !! อันนี้แหละ..ที่ช่วยชีวิตเด็กไว้ได้... ไม่ได้ซับซ้อน..ไม่ได้ยากเย็น... กรุณาตกลง password กับลูกๆไว้...โลกนี้มันจะปลอดภัยมากขึ้นอีกหน่อย

 

ขอบคุณ Thunyanee Pothisarn 

Read more

แผนปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2559

แผนปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
 วัน เดือน ปี  งานปฏิบัติ
 1 - 5 ธ.ค. 59 - นักเรียน ม.6 ติวโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันครูคลับ
5 ธ.ค. 59 - หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9
12 ธ.ค. 59 - หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
22 ธ.ค. 59 - กิจกรรมคริสต์มาส และกีฬาสี ระดับชั้น G.2 - G.4 / ป.3 - ป.4
23 ธ.ค. 59 - กิจกรรมคริสต์มาส และกีฬาสี ระดับชั้น G.2 - G.4 / ป.3 - ป.4
24 ธ.ค. 59 - กิจกรรม SCM Family Christmas Carnival ระดับอนุบาล และ G.1 / ป.1
25 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60 หยุดวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่
6 ม.ค. 60 - กีฬาสีแผนก IEP
31 ม.ค. 60 - ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียน 2/2559
4 ก.พ. 60 - สอบ O-NET ระดับชั้น G.6 / ป.6
4 - 5 ก.พ. 60 สอบ O-NET ระดับชั้น G.9 / ม.3
18- 19 ก.พ. 60 - สอบ O-NET ระดับชั้น G.12 / ม.6
27 ก.พ. - 1 มี.ค. 60 - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ตั้งแต่รับดับชั้น KG 3 - G.12 / ป.1 - ม.6
2 - 26 มี.ค. 60 - ปิดเรียน ปีการศึกษา 2559
27 มี.ค. - 28 เม.ย. 60 - เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
6 เม.ย. 60 - หยุดวันจักรี
13 - 14 เม.ย. 60 - หยุดวันสงกรานต์
15 พ.ค. 60 - เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 แผนกอนุบาล
16 พ.ค. 60 - เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น
Read more

About Us

โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme ) และหลักสูตรสามัญ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"

ติดต่อเรา

Address:      เลขที่ 2 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

Phone:      053-245-868-9

Fax:      053-245-870

แผนที่โรงเรียน

map

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family