wrapper

ความภาคภูมิใจ

แข่งขันหมากรุกสากล

ด.ช.ธีวสุ  ศิลาแดง นักเรียนระดับชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 รุ่นโอเพ่น อายุไม่เกิน 10 ปี เกมส์มาตรฐาน จากการแข่งขันหมากรุกสากลรายการ  ASEAN+Age-Group Championships Qualification 2016 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จ.เชียงใหม่ และได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนของสมาคมฯ ลงแข่งหมากรุกสากลรายการ 17th ASEAN+Age-Group Championships 2016 ที่พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 30 - 31 พ.ค. และ 1 - 4 มิ.ย. ต่อไป

Read more

ต้านยาเสพติด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

ด.ช.รพีภัทร  ปัญญาเหล็ก นักเรียนระดับชั้น G.6/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในรายการต้านยาเสพติด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 • รางวัล เหรียญทอง ประเภท กบ 100 เมตร
 • รางวัล เหรียญเงิน ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร
 • รางวัล เหรียญเงิน ประเภท กบ 50 เมตร
 • รางวัล เหรียญทองแดง ประเภท ฟรีสไตล์ 100 เมตร
 • รางวัล เหรียญทองแดง ประเภท กรรเชียง 100 เมตร
Read more

กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 กันยายน - 14 ตุลาคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 และโรงเรียนของเราได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 14 ปี หญิง มีผู้ฝึกคือสอนนางสาวจินตนา  ไชยหา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 

 • ด.ญ.สุณิสา   พรมมินทร์
 • ด.ญ.พลอยอัมพร   อุดมโชคชัยกุล
 • ด.ญ.พานิภัค   จอกมา
 • ด.ญ.กัญญพัชร   ลีสุวรรณ
 • ด.ญ.คุนัญญา   คันธวงค์
 • ด.ญ.วริศรา   พูลอุดม
 • ด.ญ.ทรงอัปสร   วัฒนสังสุทธิ์
 • ด.ญ.ศรัณย์ภัทร   ณ ลำพูน
 • ด.ญ.วาสิตา   สุเมธวทานิย
 • ด.ญ.รัชดาพร   บุญรังษี
 • ด.ญ.ภาวิตา   ทะวะลัย
 • ด.ญ.ปวริศา   ธีระธนกุล
Read more

การแข่งขันแม่โจ้โอเพ่น

เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 6 ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลดังนี้

 • ด.ช.วีรพีร์  เสวตมาลย์ นักเรียนชั้น ม.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 5 (2 ทอง 1 เงิน 2 ทองแดง)
 • ด.ช.พสุพงศ์  พิมมานนท์ นักเรียนชั้น G.3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 (2 ทอง 2 เงิน 1 ทองแดง)
 • ด.ญ.รมิตา  อินสุวรรณ G.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 4 (1 ทอง 2 เงิน)
Read more

About Us

โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme ) และหลักสูตรสามัญ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"

ติดต่อเรา

Address:      เลขที่ 2 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

Phone:      053-245-868-9

Fax:      053-245-870

แผนที่โรงเรียน

map

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

 • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
 • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family