wrapper

ความภาคภูมิใจ

การแข่งขันว่ายน้ำ

ด.ญ.ณัฐนิชาพร สุดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ

ด.ช.พสุพงศ์ พิมพานนท์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศ กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี ชาย

2. รางวัลชนะเลิศ กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี ชาย

จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

Read more

โครงการ "กล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 11"

เนื่องจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพเป็นทีม ทีมละ 4 คน ในเฟรมผืนผ้าใบ 2*3 เมตร ในเวลา 2 ชั่วโมง ของโครงการ " กล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 11 " ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 เปิดรอบคัดเลือกระดับภาค ได้ผ่านเข้ารอบในแต่ละภาค จาก 194 ทีม เหลือ 40 ทีมสุดท้าย เข้าสู่การแข่งขันวาดภาพระดับประเทศ ซึ่งการแข่งขันในวันที่ 25 พฤษจิกายน 2559 เป็นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ หอประชุมมหิศร ศูนย์ใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ผลการวาดภาพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก และเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่

  1. ด.ญ.พันณกาญจน์  ธุมาญากร  ระดับชั้น IEP.Y.2
  2. ด.ช.วรพิชญ์  แก้วเสมอใจ  ระดับชั้น G.4/3
  3. ด.ญ.ศุภานัน  ปาละ   ระดับชั้น ป.5/2
  4. ด.ญ.ณัฐนิชาพร  สุภา  ระดับชั้น ป.6/1

และสุดท้ายต้องขอขอบตุณ ม.จีระพงษ์  แก้วศรี ครูสอนศิลปะ และ ม.มนวิภา  สุนทราภรณ์ ครูที่ปรึกษาและดูแลนักเรียน ที่ได้ฝึกซ้อมนักเรียนและภาพวาดในเวลา 1 สัปดาห์ ทำให้นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับประเทศในครั้งนี้

Read more

การแข่งขันไอซ์สเก็ต

ด.ญ.ภูขวัญ  ชมภูมิ่ง นักเรียนระดับชั้น G.3/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ไอซ์สเก็ต และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

  1. รางวัลที่ 1 ประเภท Spotlight F1 และรางวัลประเภททีม 5 คน จากการแข่งขัน Sakura Classic Spotlight Open จากประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 3 เมษายน 2559
  2. รางวัลที่ 3 ประเภท Solo F1 และ Spotlight F1 และรางวัลที่ 4 ประเภท Solo Com จากรายการ Bangkok Figure Skating Classic ณ The Rink Ice Arena ห้างเมกก้า บางนา ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ค. 2559
Read more

About Us

โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme ) และหลักสูตรสามัญ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"

ติดต่อเรา

Address:      เลขที่ 2 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

Phone:      053-245-868-9

Fax:      053-245-870

แผนที่โรงเรียน

map

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family