Print this page

ด.ช.ณัฐวัฒน์  วินาลัย นักเรียนชั้น G.6/3 ได้อันดับที่ 6 จากทั้งหมด 77 คน คะแนนเต็ม 160 ทำได้ 140 คะแนน จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ ภูมิภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560