Print this page

นายวีรพีร์ เศวตมาลย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่