Print this page

ด.ญ.ณัฐนิชาพร สุดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่